Success!

Note

Error

Session expiration Your session is going to expireClick here to extend

 
 
 
 
Budget

Small project <800

Posted on

2015-02-18 21:08:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Etsin syntyperäistä suomalaista kääntäjää, joka ymmärtää venäjän kieltä. Teksti
on venäjäksi ja se pitää kääntää suomeksi. Tuloksena tulisi olla luonnollisen kuuloinen teksti, jota suomalaisen on helppo lukea. Teksti sisältää paljon rahoitukseen liittyviä termejä ja kääntäjältä vaaditaankin sanaston hallintaa. Arvioin soveltuvuutesi tehtävään testikäännöksen avulla.